Danger zone

Danger zone

Uit het dagboek van een juf

Jeugdbendes maken de wijk en uiteindelijk ook de school onveilig. De invloed van drill rappers en gangs speelt een grote rol. In de brugklas komen Elise, Storm en hun mentor Eva van Vulpen steeds meer te weten over de gangs. Lerares Eva van Vulpen merkt dat er op school dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Er worden verboden spelletjes gespeeld en leerlingen worden lastiggevallen.
De gangs lijken eerst nog redelijk onschuldig totdat Elise in moeilijkheden komt. Dan wordt duidelijk dat de gangleden niet alleen lastige leerlingen zijn.
https://youtu.be/xhVwFX-BYB4

Bestellen
Strijd de goede strijd des geloofs

Strijd de goede strijd des geloofs

Een portret van dominee Jan van Amstel

Jan van Amstel werd geboren in 1885 in Huizen. Net zoals zijn vader Bart van Amstel werd hij aanvankelijk handelaar in kaas. Na zijn bekering voelde hij zich echter geroepen om dominee te worden. Met alleen lagere school begon hij op latere leeftijd aan het gymnasium in Kampen. Daarna ging hij theologie studeren in Utrecht. Vervolgens diende hij negen gemeentes voornamelijk rond de voormalige Zuiderzee in het Gooi en op de Veluwe. Ook was hij actief bij de Gereformeerde Zendingsbond.

Het boek ‘Strijd de goede strijd des geloofs, portret van ds. Jan van Amstel’ geeft een inkijk in het leven van Jan van Amstel, maar geeft ook een historisch overzicht van de gemeente Huizen en van de kerkelijke gemeentes die hij diende. Wat voor preken schreef hij en tot welke richting behoorde hij? Ook komt het familieleven met alle hoogte- en dieptepunten aan bod. Jan van Amstel maakte de twee wereldoorlogen mee, de Spaanse griep, de crisis in de jaren ‘30. Bij dit alles hield hij aan een ding vast: zijn geloof.

https://www.youtube.com/watch?v=I6cJssUygIE&feature=youtu.be


Bestellen